پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان خارجی


اطلاعات مشتری

بدون ترديد نظرات شما در دستيابي به كيفيت مطلوب ما را ياري خواهد نمود، لذا خواهشمند است به منظور حصول نتیجه بهتر و کسب دیدگاه های شما، نسبت به تکمیل فرم فوق اقدام نمائـيد.

با تشكر از دقت نظر شما

نام مشتری/ شرکت

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم

سمت

تلفن تماس

نوع محصولات خریداری شده

سایر :

نحوه آشنایی شما با شرکت کابل متال

معرفی توسط سایر مشتریان 5. نام معرف

6. سایر

راهنمای امتیاز دهـی

5 : عالی و رضایت بخش است.

4 : خوب است.

3 : بهتر است اصلاح گردد.

2 : ضعیف است و نیاز به اصلاح دارد.

1 : بد است و حتماً بایستی اصلاح گردد.

فرایند

رديف

پرسش ها

امتيازات

5

4

3

2

1

علت کسر نمره

تولید، کنترل کیفیت و بارگیری

1

میزان رضایت از کیفیت بسته بندی محصول و نحوه حمل و نقل

2

میزان رضایت از مطابقت محصول تولید شده با مشخصات فنی ارائه شده

3

میزان رضایت از کمیت محصول تحویلی

4

کیفیت (مشخصات ظاهری محصول)

5

کیفیت (تستهای ابعادی/قطر/ ضخامت)

6

کیفیت (تست های الکتریکی)

7

رعایت استاندارد های ایمنی محصول

8

میزان رضایت از برخورد پرسنل انبار و بارگیری

فروش

9

میزان رضایت از تحویل به موقع محصول و زمان بارگیری

10

میزان دقت و سرعت عمل شرکت در پاسخگويي به مکاتبات و درخواست ها

11

برخورد کارکنان شرکت با مشتریان (در مذاکرات حضوری، تلفنی، مکاتبات و ...)

12

میزان رضایت از شرایط اعلام شده در پیش فاکتور

13

میزان رضایت از نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات مطرح شده

14

نحوه ارائه خدمات نسبت به سایر رقبا

15

میزان تمایل به خرید مجدد محصولات شرکت

16

عمل به تعهدات مطابق قـرارداد

ایمنی

17

میزان رضایت شما از ارائه توصیه های ایمنی در خصوص محصول

18

میزان رضایت شما از اطلاع رسانی نکات ایمنی و بهداشتی به هنگام بازدید حضوری از کارخانه

 
سایر پیشنهادها و انتقادات :


انصراف